NEWSLETTER

Gabinet Badania Słuchu

Badanie słuchu - jest szybkie i całkowicie bezbolesne.

Wynik badania zostaje przedstawiony w postaci tak zwanego audiogramu będącego graficznym zapisem dźwięków o poszczególnych wysokościach (częstotliwościach) i głośnościach (natężeniach), jakie dana osoba może usłyszeć każdym uchem.

Co konkretnie odczuwasz, myśląc o słuchu? Być może najłatwiej zrozumieć to pojęcie w kontekście głośności. Osoba o prawidłowym słuchu powinna słyszeć bardzo ciche dźwięki, z łatwością słyszeć dźwięki o umiarkowanym natężeniu oraz tolerować dźwięki bardzo głośne.

Dźwięki można opisać jako wysokie lub niskie, o różnych poziomach natężenia. W mowie ciche spółgłoski takie jak 't', 's' i 'f' mają większą częstotliwość niż mocno brzmiące samogłoski 'a', 'e' oraz 'i'. Jeśli masz trudności z odróżnieniem tych dźwięków, będziesz mieć trudności ze zrozumieniem czyjejś mowy.

A wtedy warto zrobić sobie Badanie słuchu.

Rejestracja pacjentów

telefonicznie lub osobiście w rejestracji głównej 
od poniedziałku do piątku od 08.00 do 20.00 

pod numerem telefonu:

tel. +48 68 470 65 72 

POWRÓT