NEWSLETTER

Gabinet Logopedyczny

Logopedia zajmuje się etiologią i patogenezą zaburzeń mowy, ich rozpoznawaniem, zapobieganiem oraz usuwaniem. Interesuje sie wychowaniem pod względem mowy, czuwaniem nad jej rozwojem i doskonaleniem oraz ewentualną poprawą, gdy odchyla się ona od normy.

Do zadań logopedii należą:

  • kształtowanie prawidłowej mowy w przedszkolu i w szkole, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym, 
  • doskonalenie mowy już ukształtowanej, 
  • usuwanie wad mowy, 
  • nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty, 
  • usuwanie zaburzeń głosu, 
  • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

W naszym centrum mogą Państwo liczyć na pomoc z zakresu logopedii:

mgr Małgorzaty Sienkiewicz - Ziemak 

Rejestracja pacjentów

telefonicznie lub osobiście w rejestracji głównej
od poniedziałku do piątku od 07.30 do 20.00

soboty od 09.00 do 14.00 

pod numerem telefonu

tel. +48 68 470 65 72 

POWRÓT