NEWSLETTER

Gabinet Medycyny Sportowej

W gabinecie medycyny sportowej w Centrum Medycznym Eskulap przyjmuje:

Lek. med Andrzej Przybycień
 specjalista - traumatolog 

Lek.med Cezary Ruchniewicz
specjalista traumatolog-chirurg

 

Prowadzimy następujące konsultacje medycyny sportowej:

  • Wstępne, okresowe i okolicznościowe badania lekarskie sportowców, trenerów i osób uprawiających sport w celach rekreacyjnych.
  • Sportowo-lekarską ocenę badań diagnostycznych (badania laboratoryjne, EKG, próby wysiłkowe, RTG, spirometria i inne).
  • Leczenie schorzeń i urazów powstałych podczas uprawiania sportu i rekreacji, kierowanie na badania diagnostyczne, zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne.
  • Poradnictwo sportowo-lekarskie w zakresie żywienia i dozwolonego wspomagania farmakologicznego osób uprawiających sport i rekreację.
  • Poradnictwo sportowo-lekarskie dla osób uprawiających sport w wieku dojrzałym i podeszłym.
  • Badania lekarskie dzieci ubiegających się o przyjęcie do szkół sportowych (wydawanie odpowiednich zaświadczeń).

Wydajemy zaświadczenia lekarskie:

  • o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu,
  • o zdolności do wykonywania obowiązków trenera (licencje trenerskie) 

Rejestracja pacjentów

telefonicznie lub osobiście w rejestracji głównej
od poniedziałku do piątku od 07.30 do 20.00

soboty od 09.00 do 14.00 

pod numerem telefonu

tel. +48 68 470 65 72 

POWRÓT