NEWSLETTER

Medycyna Pracy

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o prawie medycyny pracy (Dz.U. nr 96, poz 593) nakłada m.in. na pracodawców określone obowiązki. Zgodnie z art. 22 ustawy pracodawcy ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, kontrolnych i okresowych, na zasadach określonych w kodeksie pracy. Świadczenia zdrowotne powinny być wykonywane na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Centrum Medyczne ESKULAP wykonuje badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne). Do Państwa dyspozycji jest dwóch  lekarzy medycyny pracy i kilkudziesięciu lekarzy innych specjalizacji. Na Państwa życzenie przyjedziemy do zakładu pracy, pobrać materiał do badań analitycznych, przebadać pracowników.

Podstawą przyjęć pracowników jest prawidłowo wystawione skierowanie z zakładu pracy określające rodzaj stanowiska, oraz  występujące czynniki szkodliwe. Badania pracowników odbywają się po wcześniejszej  rejestracji na określony dzień i godzinę. Wszystkie badania odbywają się w jednym miejscu i są  wykonane w krótkim terminie.

Dostępność lekarzy w Centrum Medycznym ESKULAP w Żarach

Lekarz medycyny pracy

Przyjmuje w godzinach
od 8.00 - do 12.00
od 15.00 do 16.00

W swojej ofercie posiadamy specjalną ofertę badań profilaktycznych pracowników.

Są to badania:

 •  wstępne
 •  okresow
 •  kontrolne

W skład badań podstawowych wchodzą:

 • badanie laboratoryjne (morfologia,mocz,OB.)
 • badanie ogólnolekarskie
 •   prześwietlenie klatki piersiowej (w razie potrzeby)

W skład badań dodatkowych wchodzą:

 • EKG serca pracowników po 40 - m roku życia
 • badanie okulistyczne osób pracujących przy komputerze
 • badanie audiometryczne

W skład badań do pracy na wysokości wchodzą:

 • konsultacja okulistyczna
 • konsultacja laryngologiczna
 • konsultacja neurologiczna
 • badanie audiometryczne

Lekarz okulista

Przyjmuje od poniedziałku do piątku  w godzinach:
od 11.00 lub 11.30

Laboratorium

Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach:
od 8.00 do 17.00, w soboty od 8.00 do 10.00

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

REJESTRACJA MEDYCYNA PRACY

Tel. 68 470 66 70

Tel kom  661 605 472

REJESTRACJA OGÓLNA

Tel.  68 470-65-72

Tel kom  661 616 471

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ